Privacy Statement

Hoe gaan wij om met uw persoonsgegevens

Wij gaan zorgvuldig om met de persoonlijke gegevens van de bezoekers van deze website en onze Card-houders. In dit Privacy Statement staat hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.

Over dit Privacy Statement

Door onze websites te bezoeken of onze apps te gebruiken gaat u akkoord met het Privacy Statement van ICS. Iedere keer dat u onze websites bezoekt of onze apps gebruikt, geldt voor u het op dat moment geldende Privacy Statement. Wij mogen dit Privacy Statement wijzigen. U moet iedere keer dat u deze websites bezoekt en de apps gebruikt het Privacy Statement lezen om er zeker van te zijn dat u met de inhoud akkoord gaat.

Verantwoordelijkheid ICS

Wij zijn met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens verantwoordelijke in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens. Wij gebruiken uw persoonsgegevens in overeenstemming met en voor de doeleinden die zijn beschreven in de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen.

Waarvoor gebruiken wij uw persoonsgegevens

Als u een product van ons aanvraagt of gebruikt of u bezoekt de website dan gebruiken wij uw gegevens:

  • voor het beoordelen en accepteren van de aanvraag;
  • voor het uitvoeren van de overeenkomst;
  • voor het afwikkelen van het (internationale) betalingsverkeer;
  • voor analyses en voor statistische en wetenschappelijke doeleinden;
  • voor het waarborgen van de veiligheid en integriteit van de (internationale) financiële sector, waaronder het bestrijden, voorkomen en opsporen van (pogingen tot) strafbare gedragingen;
  • om te voldoen aan wettelijke verplichtingen;
  • voor het toesturen van informatie over producten, diensten en speciale acties.  Hiervoor kunnen wij uw persoonsgegevens, de gegevens die gegevens over het gebruik van  uw Card en het soort en omvang van de diensten die u van ons afneemt analyseren. Als u hier geen prijs op stelt, kunt u dat kosteloos aan ons laten weten via Antwoordnummer 1110, 1110 VB Diemen.

Informatie over uw financiƫle situatie

Als u een Card of een doorlopend krediet aanvraagt wordt een krediettoets uitgevoerd. Wij raadplegen hiervoor het register van Bureau Krediet Registratie te Tiel (BKR). Wij raadplegen dit register en/of registers van handelsinformatiebureaus ook tijdens de overeenkomst. Wij doen dit als wij daar een redelijk belang bij hebben, bijvoorbeeld als u een wijziging van uw bestedingslimiet aanvraagt of als u een betalingsachterstand heeft.

Verzekeringen

Aan uw Card zijn verzekeringen verbonden. Voor de uitvoering van de verzekeringsovereenkomsten kunnen wij uw gegevens doorgeven aan de verzekeringsmaatschappij(en), die met betrekking tot de verzekeringsovereenkomst verantwoordelijke is(zijn) zoals bedoeld in de (privacy)wetgeving.

Beveiliging

Wij vinden de bescherming van uw persoonsgegevens zeer belangrijk. Wij bewaren en verwerken uw persoonsgegevens op systemen die zowel fysiek als technisch beveiligd zijn. Wij passen fysieke, elektronische en procedurele beveiliging toe die erop gericht is uw persoonsgegevens veilig te stellen. Zo gebruiken wij geavanceerde firewall- en wachtwoordbeveiliging voor onze databases, fysieke toegangscontroles voor onze gebouwen en bestanden en is toegang tot uw persoonsgegevens alleen mogelijk voor gemachtigde medewerkers.

Telefoongesprekken

Telefoongesprekken die wij met u voeren kunnen wij opnemen voor het trainen en beoordelen van onze medewerkers en/of voor het vastleggen van bewijs.

Cookies

Wij maken op onze websites en in de apps gebruik van 'cookies'. Meer hierover kunt u lezen in het Cookie statement.

Recht op inzage, correctie en verwijdering

U heeft het recht op inzage in en correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens. Neem hiervoor contact op met de ICS Servicedesk.

Diemen, juni 2016